96ers * From Viet Nam * Photographer
Background Illustrations provided by: http://edison.rutgers.edu/

Bị nói là tự cao. Ừ chắc thiệt. Mấy nay có biết làm gì ở nhà đâu. Thì lên mạng coi giá rồi mua rồi đợi hàng về. Trong lúc đó thì ngồi than trên fb chứ biết làm gì h. Gửi ai k thic đọc stt tui thì bấm vô “Tôi k thic bài viết nay” là nó k hiện nữa đâu

# Chẳng lẻ h lên fb mình viết văn với làm thơ đăng lên đó. Hay làm toán :( Haz mệt thiệt. Ở im lặng v

Thực sự có nhiều ý tưởng trong đầu lắm. Nhưng khi mở PTS lên thì kiến thức k có đủ để thực hiện nó :(
#dream

Thực sự có nhiều ý tưởng trong đầu lắm. Nhưng khi mở PTS lên thì kiến thức k có đủ để thực hiện nó :(
#dream